در این بخش شما با ماهیان زینتی آب شیرین، گونه ها و نژادهای این دسته از ماهیان و نحوه زیست آنها و بیماریها مربوط به این جانوران آشنا خواهید شد.                آکواریوم بین اللمللی دانمارک                بزرگترین آکواریوم دنیا                بزرگترین آکواریوم آسانسوری دنیا                
  

 
  
 
خطایی رخ داده است. خطا : لایو تبدر حال حاضر در دسترس نیست