آروانا سیلور

 

نام ماهی: آروانا سیلور
حداکثر سایز در شرایط طبیعی: 110 سانتی متر
حداکثر سایز در شرایط آکواریوم: 60 سانتی متر
تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
پلنت سیف: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آسیا و آفریقا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: بالایی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
ارزش قیمتی ماهی در بازار ایران: نسبتا بالا
بهترین دما برای نگهداری: 24-29
بهترین سطح ph: 6/5-7/5
نام علمی: Osteoglossum bicirrhosum
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10-20
میزان واردات به کشور: متوسط
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 5 ساعت
حداقل لیتراژ برای نگهداری: 300 لیتر
11

آروانا سیلور

سطح مراقبتی این آروانا متوسط است و حداقل لیتراژ براینگهداری از آروانا سیلور 350 لیتر می

باشد این آروانا مانند سایر نژادهای خانواده خود دارایرفتار نیمه تهاجمی می باشد. در شرایط طبیعی طول این ماهی به 120 سانتی متر می رسد.سطح روی اکواریوم را در صورت تمایل برای نگهداری کاملاً وکیوم کرده زیرا این ماهیبه شدت مستعد پریدن از اکواریوم می باشد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 334351 نفر