آروانا سبز کوتوله

 

نام ماهی: آروانا سبز کوتوله
حداکثر سایز در شرایط طبیعی: 100 سانتی متر
حداکثر سایز در شرایط آکواریوم: 65 سانتی متر
تغذیه ماهی: رژیم گوشتی
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
پلنت سیف: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آسیا و آفریقا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: بالایی
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
ارزش قیمتی ماهی در بازار ایران: بالا
بهترین دما برای نگهداری: 27-30
بهترین سطح ph: 6/1-7/5
نام علمی: Symphysodon Pigeon
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: خیر
حدود طول عمر ماهی: 6-10
میزان واردات به کشور: متوسط
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 5 ساعت
حداقل لیتراژ برای نگهداری: 200 لیتر
4

آروانا سبز کوتوله

سطح مراقبتی از این ماهی سخت است که تنها اکواریوم دارانحرفه ای از این ماهی در اکواریوم خود نگهداری کنند. خلق و خوی این ماهی تهاجمی استو حداقل لیتراژ مناسب برای نگهداری از این ماهی 300 لیتر می باشد. بهترین سطح PH برای این ماهی 7 تا 6 می باشد.

بهتر است از این ماهی در اکواریوم به صورت تکی نگهداریشود و یا حتی الامکان در صورتی که تمایل به نگهداری گونه های دیگر در کنار اینماهی دارید تا حد امکان لیتراژ اکواریوم را بیشتر کنید. در رژیم تغذیه ای آرواناسبز کوتوله هفته ای یکبار از ماهی زنده استفاده کنید.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197867 نفر