آروانا چیلی رد

 

نام ماهی: آروانا چیلی رد
حداکثر سایز در شرایط طبیعی: 100 سانتی متر
حداکثر سایز در شرایط آکواریوم: 70 سانتی متر
تغذیه ماهی: رژِیم گوشتی
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: تهاجمی
پلنت سیف: خیر
زیستگاه اصلی ماهی: آسیا و آفریقا
میزان تحرک در آکواریوم: زیاد
سطح حرکت در آکواریوم: بالایی
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی
ارزش قیمتی ماهی در بازار ایران: بالا
بهترین دما برای نگهداری: 24-29
بهترین سطح ph: 6/5-7/3
نام علمی: Scleropages chili red
شکارچی یا صلح جو: شکارچی
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10-20
میزان واردات به کشور: کم
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 4 ساعت
حداقل لیتراژ برای نگهداری: 400 لیتر
16

آروانا چیلی رد

سطح مراقبتی از این ماهی سخت است و این ماهی به دلیلقیمت فوق العاده بالایی که دارد تنها به اکواریوم داران حرفه ای پیشنهاد می گردد.در صورت خرید این ماهی به دو نکته باید توجه داشته باشید که حتماً شناسنامه دارباشد و دیگر که درج شده بر روی شناسنامه با کیت داخل بدن ماهی مطابقت داشته باشد.این ماهی به رشد طولی 90 سانتی متر می رسد برای استارت  سایز اکواریوم را به خوبی انتخاب کنید. حداقللیتراژ برای نگهداری از این ماهی 350 لیتر می باشد. بهترین PH برای نگهداری آروانا رد چیلی  بین 7/7 تا 7 می باشد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 334279 نفر