اچیندوروس آمازون (آمازون اسوورد)

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتا سخت
بهترین سطح ph: 6/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 20-28
مناسب ترین مکان در آکواریوم: انتهایی
نام علمی گیاه: Echinodorus amazonicus
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: اچیندوروس آمازون (آمازون اسوورد)
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای و حرفه ای
بهترین دما برای نگهداری: 23-27
میزان واردات به کشور: کم
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: کود غنی از آهن
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: جنوب امریکا
5

اچیندوروس آمازون (آمازون اسوورد)

دمای مناسب براینگهداری این گیاه 28 تا 20 درجه سانتی گراد می باشد و به سطح نور متوسط دراکواریوم احتیاج دارد. روند رشد این گیاه در اکواریوم آهسته است و سطح مراقبتی آنمتوسط است. زیستگاه اصلی این گیاه برزیل است. در صورت تمایل برای نگهداری میتوانید آن را در انتهای اکواریوم کار کنید.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197906 نفر