اچیندوروس تنلوس

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: متوسط
بهترین سطح ph: 6-7/8
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 15 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: بستر یا کف آکواریوم
نام علمی گیاه: Echinodorus tenellus
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط به بالا
نام گیاه: اچیندوروس تنلوس
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
بهترین دما برای نگهداری: 23-30
میزان واردات به کشور: کم
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: کیفیت بالای آب به همراه کود
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: شمال آمریکا
8

اچیندوروس تنلوس

دمای مناسب براینگهداری این گیاه 28 تا 19 درجه سانتی گراد می باشد و به سطح نور متوسط دراکواریوم احتیاج دارد. رشد اچیندوروس تنلوس در اکواریوم متوسط است. سطح مراقبتی ازاین گیاه اکواریوم آسان می باشد زیستگاه اصلی این گیاه در امریکا می باشد. سطحقرارگیری این گیاه در اکواریوم در میانه و انتهای اکواریوم می باشد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197904 نفر