اچیندوروس لنر بار

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتا آسان
بهترین سطح ph: 6/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 36 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: میانی و انتهای آکواریوم
نام علمی گیاه: Echinodorus 'Kleiner Bar'
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: اچیندوروس لنر بار
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
بهترین دما برای نگهداری: 22-28
میزان واردات به کشور: کم
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: کیفیت بالای آب به همراه کود
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: امریکا
2

اچیندوروس لنر بار

سطح مراقبتی ازاچیندوروس لنربار آسان است و به سطح نور متوسط در اکواریوم احتیاج دارد. بهترینمنطقه قرارگیری این گیاه در اکواریوم سطوح میانی می باشد. دمای مناسب برای نگهداریاز این گیاه 28 تا 21 درجه سانتی گراد می باشد.


  

تعداد بازدیدکنندگان 197899 نفر