اچیندوروس هندی

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: متوسط
بهترین سطح ph: 6/5-75
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 36 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: انتهایی
نام علمی گیاه: Echinodorus 'Indian Red'
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط به بالا
نام گیاه: اچیندوروس هندی
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای
بهترین دما برای نگهداری: 22-28
میزان واردات به کشور: کم
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: کیفیت بالای آب به همراه کود
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: امریکا
3

اچیندوروس هندی

سطح مراقبتی از اینگیاه آسان است و به سطح نور متوسط به بالا در اکواریوم احتیاج دارد. در

صورت تمایل بهنگهداری این گیاه بهتر است دمای آب اکواریوم را بین 28- 22 درجه سانتی گراد نگهدارید. در صورتی که شرایط آب اکواریوم و میزان کود و نور مناسب باشد اضافه شدن یکبرگ به گیاه در طول هفته دور از دسترس نیست.

  

تعداد بازدیدکنندگان 334305 نفر