الوچاریس آکیکولاریس(موئی کوتوله)

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتا سخت
بهترین سطح ph: 5/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: نسبتا زیاد
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 5-7 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: بستر یا کف آکواریوم
نام علمی گیاه: Eleocharis acicularis
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: نسبتا بالا
نام گیاه: الوچاریس آکیکولاریس(موئی کوتوله)
مناسب برای آکواریوم دار: حرفه ای
بهترین دما برای نگهداری: 13-27
میزان واردات به کشور: کم
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: آهن و تریس
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: بین المللی (تقریبا در تمام نقاط دنیا)
5

الوچاریس آکیکولاریس(موئی کوتوله)

سطح مراقبتی از گیاه مویی کوتوله متوسط است و به سطح نور متوسط در اکواریوماحتیاج دارد. این گیاه را می توانید در سطوح جلویی اکواریوم قرار دهید. این گیاهنیز رونده است و در صورت مناسب بودن شرایط آب اکواریوم و کود و نور اکواریوم اینگیاه به سرعت رشد خواهد کرد و در ظرف چند ماه کف اکواریوم را احاطه خواهد کرد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 334269 نفر