پشت قرمز

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: آسان
بهترین سطح ph: آسان 6/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط
سطح co2 مورد نیاز گیاه: کم
ارتفاع گیاه: 33 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: انتهای آکواریوم
نام علمی گیاه: Ludwigia repens
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: پشت قرمز
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 22-30
میزان واردات به کشور: زیاد
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: تریس المنت و آهن
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: کم
زیستگاه اصلی گیاه: شمال آمریکا
9

پشت قرمز

سطح مراقبتی از این گیاه آسان است و به سطح نور متوسط رو به بالا احتیاج دارد.گیاه پشت قرمز

را در سطوح میانی اکواریوم می توان قرار داد و در صورت خرید گیاه بالغ و سایزمی توانید در انتهای اکواریوم از این گیاه استفاده کنید. سطح PH براینگهداری از این گیاه بهتر است بین 5/7 تا 5/6 باشد استفاده از عناصر کمیاب براینگهداری از این گیاه از ملزومات است.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197903 نفر