جاوا سرخس

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: آسان
بهترین سطح ph: 6-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط به کم
سطح co2 مورد نیاز گیاه: کم
ارتفاع گیاه: 23 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: میانی و انتهایی
نام علمی گیاه: Microsorum pteropus
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: جاوا سرخس
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 22-30
میزان واردات به کشور: نسبتا زیاد
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود و صخره و چوب
عناصر اصلی مورد نیاز: کیفیت بالا آب و عناصر
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: متوسط
زیستگاه اصلی گیاه: آسیا و امریکا
8

جاوا سرخس

سطح مراقبتی از جاوا سرخس آسان است و برای نگهداری این گیاه در اکواریوم بهسطح نور متوسط رو به کم احتیاج است. بهتر است که از جاوا سرخس در اواسط اکواریوماستفاده شود. در صورت تمایل به نگهداری از این گیاه بهتر است دمای آب اکواریوم رابین 28-22 درجه سانتی گراد ثابت کنید و سطح PH آب اکواریومرا بین 5/7 تا 6 نگهدارید.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197900 نفر