دنسا(دم گربه ای)

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: آسان
بهترین سطح ph: 6/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: متوسط به زیاد
سطح co2 مورد نیاز گیاه: کم
ارتفاع گیاه: 48 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: انتهایی
نام علمی گیاه: Egeria densa
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: کم
نام گیاه: دنسا(دم گربه ای)
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 23-30
میزان واردات به کشور: زیاد
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: آهن
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: کم
زیستگاه اصلی گیاه: بین المللی (تقریبا در تمام نقاط دنیا)
13

دنسا(دم گربه ای)

سطح مراقبتی از دم گربهای آسان است و یکی از بهترین گیاهان برای نگهداری در اکواریوم تازه کاران می باشد.گیاه دم گربه ای به سطح نور متوسط در اکواریوم احتیاج دارد و می توان از آن درسطوح میانی و انتهایی اکواریوم استفاده کرد. بهترین دما برای نگهداری از گیاهدم گربه ای بین 27-21 درجه سانتی گراد می باشد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197897 نفر