آنوبیاس کافه فولیا

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتا آسان
بهترین سطح ph: 5/5-8
رشد گیاه در آکواریوم: آهسته
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 27 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: میانی
نام علمی گیاه: Anubias coffeefolia
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط به بالا
نام گیاه: آنوبیاس کافه فولیا
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای و آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 22-28
میزان واردات به کشور: متوسط
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود و چوب
عناصر اصلی مورد نیاز: تریس و کود غنی از آهن
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: متوسط
زیستگاه اصلی گیاه: امریکا
9

آنوبیاس کافه فولیا

سطح مراقبتی از آنوبیاس کافه فولیا آسان است و به سطح نور متوسط در اکواریوماحتیاج دارد. بهتر است از این گیاه در سطوح میانی اکواریوم استفاده کنید. آنوبیاسها از جمله گیاهانی هستند که ریشه آن ها باید بر روی چوب و یا سنگ بسته شود و درخاک فرو نرود اما ریشه این آنوبیاس را می توان درون ماسه قرار داد . برای نگهداری بهتر از این گیاه بهتر است از محلول های حاوی آهن بهطور هفتگی استفاده کنید. بهترین دما برای نگهداری از آنوبیاس کافه فولیا 27-22درجه سانتی گراد می باشد. این گیاه قابلیت زندگی در آب هایی با PH 9 تا 5/5 راداراست.

  

تعداد بازدیدکنندگان 197901 نفر