کریپتوکورین کریسپانولا

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: آسان
بهترین سطح ph: 6/5-7/5
رشد گیاه در آکواریوم: Cryptocoryne crispatula
سطح co2 مورد نیاز گیاه: کم
ارتفاع گیاه: 48 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: انتهایی
نام علمی گیاه:
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: کریپتوکورین کریسپانولا
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 23-29
میزان واردات به کشور: زیاد
قرار دادن ریشه بر: ماسه و کود
عناصر اصلی مورد نیاز: کیفیت بالای آب
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: نسبتا بالا
زیستگاه اصلی گیاه: اسیا
4

کریپتوکورین کریسپانولا

سطح مراقبتی از کریپتوکورین کریسپانولا متوسط است و برای نگهداری از اینکریپتوکورین احتیاج به سطح نور متوسط می باشد. بهترین سطح PH برای اینگیاه بین 5/7 تا 5/6 می باشد. برای نگهداری از این گیاه میزان Co2 و آهن و پتاسیم در حد مطلوب باشد. که کریپتوکورین کریسپانولا دردمای بین 28-26 درجه سانتی گراد رشد می کند.

به دلیل ارتفاع زیاد این گیاه بهتر است آن را در سطوح انتهایی اکواریوم قراردهید.

  

تعداد بازدیدکنندگان 193926 نفر