آنوبیاس هاستیفولیا

 

میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: نسبتا آسان
بهترین سطح ph: 5/5-7/8
رشد گیاه در آکواریوم: آهسته
سطح co2 مورد نیاز گیاه: متوسط
ارتفاع گیاه: 37 سانتی متر
مناسب ترین مکان در آکواریوم: میانی به انتهای آکواریوم
نام علمی گیاه: Anubias hastifolia
سطح نور مورد نیاز برای گیاه: متوسط
نام گیاه: آنوبیاس هاستیفولیا
مناسب برای آکواریوم دار: نیمه حرفه ای و آماتور
بهترین دما برای نگهداری: 22-28
میزان واردات به کشور: متوسط
قرار دادن ریشه بر: صخره و چوب
عناصر اصلی مورد نیاز: تریس و آهن
ارزش قیمتی گیاه در بازار ایران: متوسط
زیستگاه اصلی گیاه: غرب آفریقا
9

آنوبیاس هاستیفولیا

سطح مراقبتی از گیاهآنوبیاس هاستیفولیا آسان است و به سطح نور متوسط در اکواریوم احتیاج دارد بهتراست که از این آنوبیاس در سطوح میانی اکواریوم استفاده کنید. این گیاه نیزمانند سایر گیاهان آنوبیاس بهتر است که بر روی صخره و یا تکه چوبی بسته شود و ریشه آن نیز آزاد باشد. این آنوبیاس به دمای آب بین 26 تا 22 درجه سانتی گراد احتیاج دارد.


  

تعداد بازدیدکنندگان 197902 نفر