AQUA CONDITIONER RIO BASE

AQUA CONDITIONER RIO BASE

اين محصول از شركت ADA، فلزات سنگين را از آب شير گرفته و خنثي مي كند. همچنين حاوي مواد محافظت كننده موكوس، ويتامين و اسيد هوموس مي باشد كه باعث محافظت از پوست و آبشش ماهيان آکواریوم مي شود.
  

تعداد بازدیدکنندگان 334292 نفر