IRON BOTTOM 30 PCS

IRON BOTTOM 30 PCS

يكي ديگر از محصولات شركت ADA براي آكواريوم هاي گياه، Iron Bottom است. قطعات ميله اي حاوي عناصر كمياب و آهن پوشش دار مي باشد و براي رشد گياهان اكينودوروس و كريپتوكورين كه اغلب مواد مغذي را از ريشه جذب مي كنند بسيار مناسب مي باشد.

دستورالعمل:

8 قطعه از این محصول ADA برای یک تانک آکواریوم 60 سانتی متری مناسب می باشد. هر قطعه را هر چه عمیق تر با فاصله 2 تا 3 سانتی متر از ریشَه گیاه در خاک قرار دهید.

  

تعداد بازدیدکنندگان 334286 نفر