Spirulina Flakes

Spirulina Flakes

 

0
تعداد
  
10

Spirulina Flakes

اگر مواردی از قبیل سالمون، آرتمیا و کریل کافی نباشد، ما اسپیرولینا را به این غذای پولکی استثنایی اضافه کردیم. این غذا اوشن نوتريشن برای ماهیان آب شور و آب شیرین ایده آل می باشد و باعث تقویت و افزایش رنگ آن ها می شود. به شدت قابل هضم بوده و حاوی غذای دریایی تازه و آرتمیا می باشد.
آب را کدر نمی کند.
حاوی مقادیر کافی پروتئین بوده و غنی از ویتامین است.

آنالیز محصول و عناصر تشکیل دهنده:

پروتئین: 48/0 درصد
فیبر: 2/5 درصد
چربی: 9/0 درصد
خاکستر (مواد معدنی): 8/0 درصد
رطوبت: 7/0

دستورالعمل:

به اندازه ای از این غذا به ماهیانتان بدهید که بتوانند در مدت 2 تا 3 دقیقه مصرف كنند. تعداد دفعات غذا دهی 3 تا 4 بار در روز می باشد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 10025 نفر