Ocean Nutrition Cichlid Omni Flakes

Ocean Nutrition Cichlid Omni Flakes

 

0
تعداد
  
16

Ocean Nutrition Cichlid Omni Flakes

غذای روزانه و اصلی

 بسیار مقوی ، استثنایی رژیم غذایی مناسببرای ماهیان سیچلاید آفریقا و آمریکای جنوبی و سایر ماهیان همه چیز خوار وگوشتخوار

حاوی مواد پروتئینی مناسب و مورد پسند تمامماهی ها

به تقویت رنگ و حفظ سلامت و نشاط ماهی کمکخواهد کرد .

محتوای پروتئین بالا و غنی از ویتامین است.

فرموله شده و تست شده توسط آبزی پروری، زیستشناسان است.

آب را کدر نمی کند .
 

  

تعداد بازدیدکنندگان 9988 نفر