اسب دریایی

اسب دریایی

 

نام ماهی: اسب دریایی
حداکثر سایز در شرایط طبیعی: 22 سانتی متر
حداکثر سایز در شرایط آکواریوم: 13 سانتی متر
تغذیه ماهی: آرتمیا زنده و منجمد
میزان سختی نگهداربی در آکواریوم: بسیار سخت
میزان حساسیت ماهی به بیماری: حساس
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
زیستگاه اصلی ماهی: اقیانوس آرام و اقیانوس هند
میزان تحرک در آکواریوم: کم تحرک
سطح حرکت در آکواریوم: میانی و پایینی
مناسب برای آکواریوم دار: نسبتا حرفه ای
اجتماعی یا فردی: فردی و اجتماعی
ارزش قیمتی ماهی در بازار ایران: نسبتا بالا
بهترین دما برای نگهداری: 28
بهترین سطح ph: 8/0- 8/3
نام علمی: Hippocampus
شکارچی یا صلح جو: کاملا صلح جو
میزان واردات به کشور: متوسط
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل لیتراژ برای نگهداری: 200 لیتر
ریف سیف: بله
سمی بودن ماهی: خیر
دارای دوران تکاملی: خیر
بهترین اندازه غلظت نمک: 24
حداقل عمر آکواریوم برای اضافه شدن: 10 ماه
دارای تغییر رنگ لحظه ای: نسبتا
قلمرو طلب یا پر تحرک: کم تحرک
23
  

تعداد بازدیدکنندگان 334307 نفر