قیمت ماهی ، ماهی آب شور ،قیمت ماهی آب شور ،آنتیاس پرپل بلوچ

آنتیاس پرپل بلوچ

 

8

آنتیاس پرپل بلوچ

بارز ترین نشانه این آنتیاس وجود لکهای مربع شکل و صورتی می باشدبرایرسیدگی و نگهداری اصولی تر بهتر است که از این ماهی به صورت گروهی در آکواریومنگهداری کرد.از نکات مهم در باره نگهداری از آنتیاس این است که باید حتما درب برروی آکواریوم باشد زیرا این ماهیان مستعد بیرون پریدن از آکواریوم هستند.تغذیهآنتیاس پرپل بلوچ در شرایط طبیعی از پلانگتون ها می باشد.در آکواریوم بهتر است ازمیگو و زوپلانگتون استفاده کرد.

  

تعداد بازدیدکنندگان 573121 نفر