لوازم آکواریوم آب شیرینلوازم آکواریوم آب شیرینلوازم آکواریوم آب شیرین

 

در آکواریوم آب شیرین نسبت به نوع آکواریوم (پلنت، صخره، ماهیان خاص و ...) لوازم متفاوتی برای راه اندازی و نگهداری تهیه می شود.اما بطور کل تمام این لوازم در جهت ایده آل نگهداشتن شرایط آکواریوم بکار برده می شوند. تهیه نمودن این وسایل با دقت زیاد و بصورت علمی، در بیشتر مواقع از نکاتی است که کمتر به آن توجه می شود . مثلاً برای آکواریومی به حجم 80 لیتر، بخاری 200 واتی تهیه می شود.در صورتی که بصورت علمی باید برای هر لیتر آب آکواریوم  یک وات برای بخاری در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای یک آکواریوم با حجم 100 لیتر، بخاری 100 وات استفاده می شود. چنین مسائلی  باید همواره در هنگام تهیه کلیه وسایل آکواریوم آب شیرین مورد توجه قرار گیرد. وسایل و لوازم مورد نیاز برای راه اندازی  و نگهداری آکواریوم آب شیرین را می توان بصورت زیر دسته بندی کرد:

فیلتر تصفیه- نور و نورپردازی- بخاری- فیلتر مدیا- پمپ هوا- خنک کننده دما- دستگاه های تولید گاز co2- دماسنج- سایر لوازم

 

 
  

تعداد بازدیدکنندگان 193157 نفر